Årsag til mistrivsel blandt skilsmissebørn

En stor årsag til mistrivsel blandt børn i skilsmissefamilier er, hvis de føler at de ikke bliver hørt.

Vi har som mennesker behov for, at føle at vi blive set og hørt. Det samme gælder også for børn – de er på ingen måde anderledes end du og jeg, når vi taler om almindelige basale menneskelige behov.
Om det drejer sig om, at barnet ikke føler sig hørt af sine kammerater, forældre eller andre voksende er underordnet.

Mange forældre glemmer desværre, at børnenes behov også gerne vil høres, når det kommer til forældrenes skilsmisse og dermed også børnenes nye liv.

Undersøgelsen
Den statslige institution Børnerådet, lavede i 2000 en stor undersøgelse blandt børn i 62 skoleklasser på 6. klassetrin (11-12 årige). 1002 børn svarede på undersøgelsen, hvor en fjerdedel af børnene kom fra skilsmissefamilier og fordelingen mellem drenge og piger var lige store. Det betød, at sammensætningen svarede omtrent, til den der er i befolkningen som helhed.

Formålet med undersøgelsen var at belyse, om børnenes rettigheder blev tilsidesat i forhold til de voksenes rettigheder i skilsmissesager.

I undersøgelsen var der flere eksempler på situationer, hvor børnene i panelet svarede på, hvordan de synes afgørelserne skulle træffes i de givne eksempler.

Bedøm selv – hvad tænker ud selv er rimeligt:

Jul hos far

Frederik er 10 år gammel. Hans mor og far skal skilles. Begge forældre vil gerne have, at Frederik bor hos dem. Forældrene diskuterer det igennem og bliver enige om, at Frederik og hans mor skal blive boende i lejligheden sammen. Frederiks far er ked af det. Derfor bliver forældrene enige om, at Frederik til gengæld skal holde den første jul hos sin far, som flytter et andet sted hen. Herefter skal han skiftevis holde jul hos sin far og mor.
Frederik vil helst holde jul hos hans mor, mormor og morfar og sine kusiner som han plejer at gøre. Så bliver det jul, og Frederik holder juleaften hos sin far sammen med sin faster og hendes børn.
Det bliver en meget hyggelig juleaften, men inderst inde ville Frederik helst have været sammen med sin mor, mormor, morfar og sine kusiner.
(Kilde: Lis Nielsen DPU 2000)

Hvad kom du frem til? Tænkte du over, om du puttede dine egne følelser ind i situationen og ”bedømte” ud fra det?

85% af børnene synes, at Frederik skal have lov til at være dér, hvor han allerhelst vil være. Overrasker det dig? Nok ikke, men desværre vælger vi de fleste voksne typisk ud fra for et retfærdighedsprincip, hvor der bliver taget hensyn til de voksnes behov.

Konklusionen på undersøgelsen

”Samlet set er det helt klart, at børnenes medbestemmelse står meget markant i undersøgelsen – hvor vi har spurgt 11-12 årige. Børn vil være med til at bestemme, hvor de skal bo og hvordan samværet skal ”skrues sammen”. Børnerådets panelrapport fra 2000

Hvis du har lyst til at læse hele undersøgelsen (11 sider), så finder du linket her.

Så hvad kan I gøre som forældre? Budskabet er ret klart fra de adspurgte børn. Kig på jeres børns behov og traf afgørelse ud fra det og ikke ud fra, hvad I mener I hver især har krav på.